Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Här används cookies för att underlätta tillgängligheten till information och spara gjorda inställningar. Genom att ställa in din webbläsare kan du undvika att ta emot cookies.

Om du använder Internet Explorer gör du så här för att lägga in en spärr för cookies: Gå in under Verktyg/Tools: Internet-alternativ/options, fliken Säkerhet/Security och klicka på anpassad nivå/custom level.

Om du använder Netscape gör du så här: Gå in under Redigera/Edit: Inställningar/Preferences och klickar sedan på Avancerat/Advanced. Där kan du under cookies sedan välja säkerhetsnivå.

Har du frågor angående detta kan du vända dig till: extranet@kpa.se.