Välkommen till KPA
-
           
 
     
        
Här kan du som är arbetsgivare och kund hos KPA logga in dig
på KPA Direkt för att använda våra onlinetjänster.
 
 
Användarid:
 
Lösenord:
 
 

Glömt användarid?Kontaktperson på KPA Pension
Frågor om KPA Direkt besvaras av Extranet-gruppen via gruppbrevlådan extranet@kpa.se
Tekniska frågor besvaras av IT-Support. Telefonnummer: 08-772 83 00.

         -